gototopgototop
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Pasaulinė žemės diena - kovo 20-oji
Penktadienis, 20 Kovas 2020

Skaityti toliau...
Vasario mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Pirmadienis, 01 Vasaris 2016 14:43

Joniškio „Aušros“ gimnazija

VASARIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2015-2016 m.m.

Renginys

Laikas

Atsakingas

 1. Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
  1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.
 2. Klasių auklėtojų pasitarimas. Klasių auklėtojų I pusmečio ( I- II ketvirčių) planų įvykdymo analizė. Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų. Pagalbos mokiniui tvarkos aprašo pristatymas.
  1.  Metodinė taryba.
 3. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimas.
 4. Mokytojų pasitarimas.
 5. 3-4 kl. tėvelių visuotinis susirinkimas.
 6. 1-2 kl. tėvelių visuotinis susirinkimas.
  1. VGK veikla.
   1. Prevencinei stovykla „Sniego gniūžtė“ gimnazijoje.
   2.  VGK posėdis: spec. poreikių mokiniai, tyrimų ( mokinių sveikata, mokinių užimtumas ir mokymosi ir laisvalaikio planavimas pristatymas).
   3. Pagalba klasių auklėtojams:
 7. Paskaita „Sveiki dantys- graži šypsena“ 2-3 kl.
 8. Diskusija 1 kl. filmo „Prieš parskrendant į žemę“  aptarimas.
 9. Orientacinės varžybos 1-4 kl. mokiniams.
   1.  Tyrimo „Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje pristatymas.
   
     
 

Derinama

I.Jakienė

V.Bartašienė

     
 

02 mėn.

V.Mačiulienė

G.Poliakas, metodinė taryba

     
 

2-4 sav.

02-02d.

02-09d.

Administracija

Administracija, A.Žilinskienė

3-4 kl. auklėtojai

J.Čepulytė

3-4 kl. mokantys mokytojai

Administracija, V.Židonienė

1-2 kl. auklėtojai

1-2 kl. mokantys mokytojai

     
 

02-5/7d.

Derinti individualiai

02-13 d.

J.Čepulytė, darbo grupė

V.Mingailienė

V.Mingailienė, I.Jakienė, K.Judžentytė

     
 1.  Tyrimo „Mokinių sveikata“ pristatymas.
 1.  Tyrimo „Mokinių mokymosi ir laisvalaikio pusiausvyra- laisvalaikio planavimas“ pristatymas.
 1. Mokinių mokymosi krūvio tyrimas.
 1. Klasių valandėlių efektyvumas.
 2. Rengimasis vidaus veiklos kokybės įsivertinimo giluminiam tyrimui 2.4.2. srities „Mokėjimas mokytis“.
 3. 1-2 kl. mokinių lūkesčių ir realios situacijos analizės pristatymas.
  1. Dainų festivalis „Dainuoju Lietuvai“.
  2. Šimtadienio šventė.
  3. Teisinių žinių konkursas ( mokyklos etapas).
  4. Rengimasis lietuvių kalbos savaitei.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn. ( 03-18 d.)

Derinama

V.Bartašienė, VGK

V.Mingailienė, VGK

J.Čepulytė, VGK

V.Mačiulienė

V.Bartašienė

V.Bartašienė, darbo grupė

A.Žilinskienė

     
 1. Matematikos konkursų ir olimpiadų apdovanojimai.
 2. Rengimasis koncertui, skirtam Žemės dienai Joniškio KC „Šitą žemę man likimas dovanojo“ ( 03-18d.)
 3. Anglų kalbos konkursas ( rajono etapas).
 4. Sportinė veikla.
  1.  Tinklinio varžybos Nepriklausomybės taurei laimėti.
  2. Tarpklasinės futbolo salės 5x5 varžybos ( berniukai)
  3. UKC veikla.
   1. Individualios konsultacijos.
   2.  Išvyka į LITEXPO „Studijų mugę- 2016“- 2-4 kl.
   3. Policininko profesija- susitikimas su Joniškio PK darbuotojais- 1 kl.
   4. Informacinio centro- bibliotekos  veikla.
    1. MOBIS sistemos diegimas.
     1.  Dalykinių olimpiadų mokykliniai etapai.
     2. Vidurinio ugdymo programos pristatymas 2 kl. mokiniams bei pasirinkimų galimybės su(si)darant individualų ugdymo planą.
     3. Abiturientų BE pasirinkimai, jų registravimas ir tikrinimas KELT-e.
     4. 2 kl. mokinių supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka.
     5. Projektinė veikla.
      1. Kultūrinė, pažintinė, meninė, sportinė veikla ( 2 val.)- projektas „ Olimpiniai metai gimnazijoje“- Sniego šventė ( ieškoma ir alternatyva, jei būtų oras nepalankus).
      2. Tarptautinio projekto Nord Plus Junior „Skatink. Motyvuok. Bendradarbiauk“ partnerių viešnagė Joniškio „Aušros“ gimnazijoje.
      3. Rajoninis  J.Kisieliaus vardo meninio skaitymo konkursas ( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“).
      4. Kūrybinių darbų rašymas, kalbos projektiniai darbai ( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“)-„Kodėl žmogui svarbu prisiminti tai, ko jau nėra“ ( Samulionių šeimai atminti).
      5. Gimnazijų bendradarbiavimas: gimnazijos delegacijos išvyka į Latviją- Alūksnėje- „Mes kūrybingi, protingi, sportiški“.
      6. Tarptautinio Erazmus+ projekto KA2 paraiškos pildymas.

12d.

02-26 d.

Derinama

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02-01 d.

Mokinių prezidentas

B.Jurgaitytė, P.Petraitis

Klasių auklėtojai

3-4 kl. auklėtojai

E.Mikalajūnienė

Lietuvių kalbos mokytojai

V.Židonienė

A.Žilinskienė

Matematikų metodinė grupė

B.Jurgaitytė, P.Petraitis, S.Jonušienė, R.Ambroževičienė

V.Židonienė, anglų kalbos mokytojai

     
 

02 mėn.

02 mėn.

 E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

Ž.Mačiūnas

     
 

Individualiai

02-05 d.

02-10 d.

S.Stulginskienė

S.Stulginskienė, R.Ambroževičienė

S.Stulginskienė

1 kl. auklėtojai

     

6.2.Parodos:

P.Vaičaičiui- 140

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

02-02 d.

02-16 d.

02-21 d.

 D.Petrikienė, N.Ramonienė

S.Stulginskienė

     

7.4.3. Abiturientų ir jų tėvų supažindinimas  su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

Atskiras grafikas

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė

V.Židonienė, V.Mačiulienė

V.Mačiulienė

V.Mačiulienė, V.Židonienė

A.Žilinskienė

     

Tarptautinio Erazmus+ projekto KA1 paraiškos pildymas.

Derinama

02-29/03-04 d.

02-9/10d.

02-05 mėn.

02-25/26 d.

02 mėn.

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

Klasių auklėtojai

V.Židonienė, V.Sutnikas

J.Bulzgienė, J.Čepulytė

V.Bartašienė

Lietuvių kalbos mokytojai

Lietuvių kalbos mokytojos

B.Krajinienė

V.Bartašienė

V.Židonienė, A.Žilinskienė, J.Bulzgienė

V.Židonienė, K.Motiejuitis

9.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, dokumentų rengimas.

   

9.1.  Strateginio plano projekto derinimas savivaldos institucijose ( Seniūnų taryboje, Gimnazijos taryboje), pasiūlymų teikimas.

9.2. E.dienyno pildymo priežiūra: 3-4 kl. mokinių ugdymo planų ir  tvarkaraščių tikrinimas.

9.4. Pamokų stebėsena: IKT naudojomas pamokoje. Clill veiksmingumas ir reikalingumas.

9.5. Besiatestuojančių mokytojų dokumentų analizė, pamokų stebėjimas ( V.Hussein)

9.6. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos įgyvendinimas ( integracija į dalykų temas).

9.7. Klasių valandėlės 3-4 kl.: tematika, mokinių lankomumas, ugdomieji tikslai ( kl. valandėlių lankymas).

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

02 mėn.

A.Žilinskienė ir darbo grupė

L.Karkiuvienė, V.Bartašienė

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė

V.Židonienė

V.Mačiulienė, V.Židonienė

V.Bartašienė, J.Bulzgienė

Administracija

10.Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas.

   

10.1. Gimnazijos įsivertinimo ir pažangos ataskaitos „Mokyklos kultūra“ 2014-2015 m.m. ( 2015m.) LR ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentui pristatymas.

02 mėn.

V.Bartašienė, darbo grupė

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.