gototopgototop
Studijų kainos 2015m. Spausdinti
Pirmadienis, 09 Lapkritis 2015 15:17

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m.                            d. įsakymu Nr.  

Studentų, priimamų 2015 metais į aukštĄSIAS mokyklAS, norminės universitetinIŲ studijų kainos

Eil. Nr.

Studijų kryptis (studijų programų grupė)

Norminės studijų kainos (Eur)

pirmoji studijų pakopa

antroji studijų pakopa

trečioji studijų pakopa

laipsnio nesuteikiančios studijos

rezidentūra

kitos studijos

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

1

Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją, orientalistikos studijas*), socialinių mokslų srities studijų kryptys (išskyrus psichologiją, švietimą ir ugdymą, visuomenės saugumą)

1248

832

2242

1495

8227

5485

       

2

Matematika, reabilitacija, slauga, sportas (išskyrus trenerių rengimą)

1529

1019

2523

1682

8227

5485

       

3

Filologija (išskyrus specifines kalbas**, vertimą)

1861

1241

2855

1904

8227

5485

       

4

Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus sportą, reabilitaciją, slaugą, mediciną, veterinarinę mediciną ir odontologiją), technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus pilotų rengimą), psichologija, filologija (specifinės kalbos, vertimas), orientalistikos studijos

2225

1483

3219

2146

8227

5485

   

2225

1483

5

Medicina, veterinarinė medicina

2662

1774

3656

2437

8227

5485

5253

3502 

   

6

Dailė, dizainas, teatras ir kinas, šokis, fotografija ir medijos, rašytinė kūryba, meno studijos, sportas (trenerių rengimas), visuomenės saugumas, odontologija

3233

2155

4227

2818

8227

5485

5825

3883 

   

7

Muzika

5290

3527

6284

4190

8227

5485

       

8

Pilotų rengimas

11587

7725

12581

8387

8227

5485

       

* Studijų programos, į kurių turinį įtrauktas ir specifinių kalbų** dėstymas.

**Specifinėmis laikomos tos kalbos, kurių nemokoma bendrojo ugdymo mokykloje kaip pirmosios arba antrosios užsienio kalbos.

_______________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m.                               d. įsakymu Nr.

Studentų, priimamų 2015 metais į aukštĄSIAS mokyklAS, norminės KOLEGINIŲ studijų kainos

Eil. Nr.

Studijų kryptis (studijų programų grupė)

Norminės studijų kainos (Eur)

pirmoji studijų pakopa

laipsnio nesuteikiančios studijos

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

1

Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus visuomenės saugumą, švietimą ir ugdymą)

1053

702

   

2

Biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus ikiklinikinę veterinarinę mediciną ir medicinos technologijas), fizinių mokslų studijų kryptys, technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys

1367

912

   

3

Ikiklinikinė veterinarinė medicina, medicinos technologijos, švietimas ir ugdymas, filologija

1715

1143

1715

1143

4

Teatras ir kinas, šokis, fotografija ir medijos, dailė, dizainas, rašytinė kūryba, meno studijos, visuomenės saugumas

2300

1534

   

5

Muzika

4336

2891

   

______________________