Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-2020 2021-03-14 17:28:40 243.6 KB
Strateginis planas 2021-2025 m. 2021-03-14 17:28:40 188.06 KB
Strateginis planas 2021-2025 188.58 KB
Mėnesio veiklos planai
Vasario mėn. planas 2023 m. 2023-02-01 11:14:30 421.81 KB
Sausio mėn. planas 2023 m. 2023-02-01 11:14:30 424.61 KB
Gruodžio mėn. planas 2022 m. 2023-02-01 11:14:30 404.95 KB
Lapkričio mėn. planas 2022 m. 2023-02-01 11:14:30 162.62 KB
Spalio mėn. planas 2022 m. 2023-02-01 11:14:30 403.54 KB
Rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 2022m. 2023-02-01 11:14:30 591.42 KB
Birželio mėn. planas 2022m. 2023-02-01 11:14:30 416.19 KB
Gegužės mėn. planas 2022 2023-02-01 11:14:30 417.86 KB
Balandžio mėn. planas 2022 2023-02-01 11:14:30 425.21 KB
Kovo mėn. planas 2022 m. 2023-02-01 11:14:30 564.58 KB
Vasario mėn. planas 2022m. 2023-02-01 11:14:30 106.46 KB
Sausio mėn. planas 2022 m. 2023-02-01 11:14:30 160.92 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2023-01-23 13:30:50 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2023-01-23 13:30:50 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2023-01-23 13:30:50 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2023-01-23 13:30:50 179.68 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
2 priedas | Ilgalaikis planas 2020-07-10 23:54:21 87 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2022-09-12 13:14:25 418.22 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2021-2023 m.m. 2021-10-08 14:16:27 144.36 KB
1 priedas 2022-12-08 09:34:30 81.75 KB
2 priedas 2021-10-08 14:16:27 34.77 KB
3 priedas 2021-10-08 14:16:27 62.88 KB
4 priedas 2021-10-08 14:16:27 21.73 KB
5 priedas 2021-10-08 14:16:27 67.29 KB
6 priedas 2021-10-08 14:16:27 28.26 KB
7 priedas 2021-10-08 14:16:27 13.96 KB
8 priedas 2021-10-08 14:16:27 18.17 KB
9 priedas 2021-10-08 14:16:28 16.83 KB
10 priedas 2021-10-08 14:16:28 14.08 KB
11 priedas 2021-10-08 14:16:28 15.99 KB
12 priedas 2021-10-08 14:16:28 16.98 KB
13 priedas 2021-10-08 14:16:28 17 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2023-01-23 13:30:50 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-23 13:30:50 20.34 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB

Atnaujinta: 2020-10-08