Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 188.58 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsejo mėn. planas 2023 m. 2023-09-07 14:13:30 592.14 KB
Gegužės mėn. planas 2023 m. 2023-09-07 14:13:30 595.06 KB
Balandžio mėn. planas 2023 m. 2023-09-07 14:13:30 428.55 KB
Kovo mėn. planas 2023 m. 2023-09-07 14:13:30 524.7 KB
Vasario mėn. planas 2023 m. 2023-09-07 14:13:30 421.81 KB
Sausio mėn. planas 2023 m. 2023-09-07 14:13:30 424.61 KB
Gruodžio mėn. planas 2022 m. 2023-09-07 14:13:30 404.95 KB
Lapkričio mėn. planas 2022 m. 2023-09-07 14:13:30 162.62 KB
Spalio mėn. planas 2022 m. 2023-09-07 14:13:30 403.54 KB
Rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 2022m. 2023-09-07 14:13:30 591.42 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-2024m.m. 2023-09-22 09:06:54 22.89 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023 2023-09-22 09:06:54 34.5 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2023-09-22 09:06:54 130.47 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2023-09-22 09:06:54 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2023-09-22 09:06:54 179.68 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2023-09-22 09:06:54 81.5 KB
1 priedas | Programa 2023-09-22 09:06:54 84 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2023-09-22 09:06:54 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2023-09-22 09:06:54 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2023-09-22 09:06:54 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2023-09-22 09:06:54 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2023-09-22 09:06:54 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2023-09-22 09:06:54 418.22 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2023-09-22 09:06:54 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2023-09-22 09:06:54 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2023-2025 m.m. su priedais 2023-09-14 10:53:30 322.98 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2023-05-24 14:40:33 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-24 14:40:33 20.34 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB

Atnaujinta: 2023-06-03