Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-2020 2021-03-14 17:28:40 243.6 KB
Strateginis planas 2021-2025 m. 2021-03-14 17:28:40 188.06 KB
Antikorupcijos planas 2020 2021-03-14 17:28:40 37.14 KB
Strateginis planas 2016 - 2020 2021-03-14 17:28:41 422.22 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 309.82 KB
Gegužės mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 114.87 KB
Balandžio mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 419.65 KB
Kovo mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 139.62 KB
Vasario mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 102.52 KB
Sausio mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 245.03 KB
Gruodžio mėn. planas 2021-06-10 09:40:53 157.79 KB
Lapkričio mėn. planas 2021-06-10 09:40:53 255.62 KB
Spalio mėnesnio planas 2021-06-10 09:40:53 132.81 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-01-22 15:00:16 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-01-22 15:00:16 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 179.68 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
2 priedas | Ilgalaikis planas 2020-07-10 23:54:21 87 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-01-20 15:39:21 183.9 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2019-2021 m.m. 2021-02-04 09:18:42 152.73 KB
1 priedas 2021-02-04 09:18:43 18.29 KB
2 priedas 2021-02-04 09:18:43 87 KB
3 priedas 2021-07-14 13:04:38 62.73 KB
4 priedas 2021-02-04 09:18:43 22.42 KB
5 priedas 2021-02-04 09:18:43 15.42 KB
6 priedas 2021-02-04 09:18:43 29.54 KB
7 priedas 2021-02-04 09:18:43 14.18 KB
8 priedas 2021-02-04 09:18:43 18.91 KB
9 priedas 2021-02-04 09:18:44 17.52 KB
10 priedas 2021-02-04 09:18:44 14.55 KB
11 priedas 2021-02-04 09:18:44 16.22 KB
12 priedas 2021-02-04 09:18:44 17.5 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2021-01-22 15:00:16 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:16 20.34 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB

Atnaujinta: 2020-10-08