Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-09-22 10:06:19 8.34 MB
Veiklos dokumentai
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2023-01-23 13:30:50 14.86 KB
Veiklos planas 2022m. 2023-01-23 13:30:50 769.61 KB
Veiklos planas 2021m. 2023-01-23 13:30:50 419.28 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2022 m. 2023-01-23 13:30:50 755.95 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2021 m. 2023-01-23 13:30:50 50.44 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2023-01-23 13:30:50 683.09 KB
2018 m. veiklos programa 2023-01-23 13:30:50 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2023-01-23 13:30:50 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2023-01-23 13:30:50 38.5 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2023-01-23 13:30:50 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2023-01-23 13:30:50 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2023-01-23 13:30:50 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-01-23 13:30:50 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-23 13:30:50 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2023-01-23 13:30:50 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2023-01-23 13:30:50 34.5 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2023-01-23 13:30:50 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-01-23 13:30:50 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2023-01-23 13:30:50 72 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2023-01-23 13:30:50 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-23 13:30:50 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2023-01-23 13:30:50 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2023-01-23 13:30:50 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2023-01-23 13:30:50 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2023-01-23 13:30:50 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-01-23 13:30:50 58.13 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-01-23 13:30:50 81.49 KB
Tvarkos
Paramos gavimo tvarko aprašas 321.33 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2023-01-23 13:30:50 14.86 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2022-12-12 09:24:51 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2022-2023 m.m. 2022-12-12 09:24:51 31.71 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2022-12-12 09:24:51 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2021-03-15 13:59:12 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 30.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 29 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 33.5 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2021-03-15 13:59:13 63 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2021-03-15 13:59:13 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkaraštis 2020-2021 150.07 KB

Atnaujinta: 2020-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30