Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-09-22 10:06:19 8.34 MB
Veiklos dokumentai
Veiklos planas 2021m. 2021-10-15 11:38:38 419.28 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2021-10-15 11:38:38 47.65 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2021-10-15 11:38:38 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2021-10-15 11:38:38 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2021-10-15 11:38:38 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2021-10-15 11:38:38 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2021-10-15 11:38:38 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2021-10-15 11:38:39 414.26 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-15 11:38:39 64.49 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2021-10-15 11:38:39 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2021-10-15 11:38:39 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:39 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:39 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-15 11:38:39 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2021-10-15 11:38:39 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:40 34.5 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaitas už 2018 m. 2021-10-15 11:38:40 428.97 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2021-10-15 11:38:40 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:40 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2021-10-15 11:38:40 72 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-10-15 11:38:40 14.86 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2021-10-15 11:38:40 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:41 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-10-15 11:38:41 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-10-15 11:38:41 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-10-15 11:38:41 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-10-15 11:38:41 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:41 58.13 KB
Tvarkos
Paramos gavimo tvarko aprašas 321.33 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-10-15 11:38:40 14.86 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2020-07-10 23:00:14 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2019 - 2020 m. 2020-07-10 23:00:57 273.53 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2021-03-15 13:59:12 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 30.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 29 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 33.5 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2021-03-15 13:59:13 63 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2021-03-15 13:59:13 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkaraštis 2020-2021 150.07 KB

Atnaujinta: 2020-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki rudens atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.